Sinds 1 juni 2011 wordt het Dodge gamma niet meer te koop aangeboden.
La gamme Dodge n'est plus disponible à la vente depuis le 1 Juin 2011.

Deze strategische beslissing van de Chrysler groep in Europa kadert in de herstructureringsplannen van haar activiteiten. De commercialisering van bepaalde modellen (Challenger, Charger, Viper ...) wordt momenteel geëvalueerd. Meer info hierover volgt nog.

 

Cette décision stratégique est liée à la restructuration des activités du groupe Chrysler en Europe.
L'évaluation de la commercialisation de certains produits (Challenger, Charger, Viper...) est en cours d'évaluation et fera l'objet d'une communication spécifique.